Referenties
 

Ko Dieleman, directeur Tegelshowroom en Tegelzetbedrijf K&J Dieleman

Tijdens een ontmoetingsdag van ondernemers raakten Theo Boogaard en Ko Dieleman (van K&J Dieleman) aan de praat. “Het begon met een vraag van Theo: ‘Hoe gaat het nou?’ en mijn antwoord: ‘Nou, het kan beter!’. Het wilde er bij mij in eerste instantie niet in dat er met zoiets als kwaliteitsmanagement in een tweemansbedrijf geld te verdienen viel, maar inmiddels is het tegendeel waar gebleken. We doen na bijna 4 jaar nog steeds zaken met QFA.” Zo vertelt Ko Dieleman, directeur van Tegelshowroom en Tegelzetbedrijf K&J Dieleman.

QFA heeft K&J Dieleman door de jaren heen ondersteund met diverse diensten. “Voor mij persoonlijk is Theo, want dat is QFA, een zeer betrokken en vakkundig persoon. Ik waardeer zijn vasthoudendheid. Ondanks het ontbreken van structuur bij ons, bleef Theo er altijd in geloven en liet hij zich niet van de wijs brengen.”

“QFA heeft veel voor ons bedrijf betekend. Het heeft een compleet nieuwe bedrijfsvoering en mentaliteitsverandering teweeg gebracht, waardoor K&J Dieleman in 2008/2009 is gered van een kritische bedrijfssituatie. Concreet zijn bijvoorbeeld de faalkosten drastisch gereduceerd, waardoor ons bedrijfsresultaat enorm is verbeterd.”

Download PDF: Interview met Dhr. Dieleman over QFA:

www.tegelzetbedrijfdieleman.nl
---------------------------------------

 

Carlo de Kraker, directeur Beeldmerk

 “In eerste instantie waren wij niet overtuigd van het belang van kwaliteitsmanagement”, vertelt Carlo de Kraker, directeur van Beeldmerk. Naar aanleiding van de QuickScan werd echter al snel duidelijk dat ons bedrijf efficiënter en effectiever kon functioneren en dat QFA daarbij concreet kon helpen. “Na diverse sessies kwamen de knelpunten in onze organisatie snel boven water. We zijn samen actief aan de slag gegaan met onder andere onze bedrijfsprocessen en de monitoring van onze leveranciers. Al snel waren de resultaten meetbaar en zichtbaar.”

Carlo de Kraker beschrijft de werkwijze van QFA als het doelgericht en praktijkgericht aan de slag gaan met knelpunten in een organisatie. “QFA is concreet en resultaatgericht. Wij kunnen met overtuiging vaststellen dat QFA heeft gezorgd voor betere bedrijfsresultaten!”

www.beeldmerk.org - logo ontwerp - huisstijlmanagement
---------------------------------------
 

Frans Brouwers, directeur adviesbureau Brouwers (arbeidsdeskundige)

Voor adviesbureau Brouwers voerde QFA een klanttevredenheidsonderzoek uit. “Theo vraagt door en is kritisch met betrekking tot de vraagstelling. Hij vult aan waar de vraag onvolledig of vaag is. Hij heeft mijn vraag zeer correct en snel afgehandeld.” Frans Brouwers, directeur van Brouwers Advies, omschrijft Theo als accuraat, meedenkend en kritisch. “Ik ben door QFA aan het denken gezet over de kwaliteit van mijn werk en het bedrijf in zijn algemeenheid.”

www.brouwersadvies.nl
--------------------------------------


Jaap van Wijck, adviseur Ondernemersklankbord

QFA heeft voor één van haar klanten samengewerkt met het Ondernemersklankbord van waaruit ervaren oud-ondernemers andere ondernemers helpen. Jaap van Wijck, adviseur van het Ondernemersklankbord, zegt het volgende over de samenwerking met QFA. ”Ik heb de samenwerking als zeer positief ervaren. Een goede samenwerking gestoeld op vertrouwen en met respect voor ieders specifieke vakgebied.”

“Voor mij betekende de samenwerking een vernieuwde kennismaking met kwaliteitsmanagement. Het kijken naar en analyseren van de interne processen blijft voor elk bedrijf belangrijk in het verbeteren van het bedrijfsresultaat. In mijn advisering aan ondernemers wijs ik daar regelmatig op. En waar nodig verwijs ik nu door.”

Jaap van Wijck vindt het goed dat QFA de SWOT analyse vertaalt in een confrontatiematrix. “Dat was voor mij een leermoment in onze samenwerking. Deze verdieping op de SWOT analyse wordt vaak vergeten.” Als hem wordt gevraagd hoe hij QFA zou omschrijven, besluit hij als volgt. “Een persoonlijke betrokkenheid bij kwaliteitsmanagement". Zo zou ik QFA willen omschrijven.”

www.ondernemersklankbord.nl
--------------------------------------


 


Referenties

"Voor mij betekende de samenwerking
met QFA een vernieuwde kennis-making met kwaliteitsmanagement."

Jaap van Wijck,
adviseur Ondernemersklankbord.
-------------------------------------------------

"QFA heeft veel voor ons bedrijf
betekend. Het heeft een compleet
nieuwe bedrijfsvoering en mentaliteits-
verandering teweeg gebracht."

Ko Dieleman,
directeur Tegelzetbedrijf K&J Dieleman