Werkterreinen

De specifieke diensten die QFA u kan bieden, zijn overzichtelijk ondergebracht in drie werkterreinen:

Strategie en doelstellingen

  • Uitvoeren van een SWOT analyse en opstellen van een confrontatiematrix
  • Opstellen van concrete doelstellingen (volgens het SMART principe) met bijbehorende overzichtelijke planning (voor organisatie of afdeling, voor korte en lange termijn)

Procesoptimalisatie

  • Inzichtelijk maken van de huidige werkwijze van de organisatie
  • Analyseren en visualiseren van bedrijfsprocessen met behulp van stroomschema’s
  • Uitvoeren van audits
  • Aanwijzen van knelpunten in werkprocessen waar faalkosten kunnen optreden
  • Bepalen van meetpunten in de werkprocessen om objectief te kunnen bepalen waar verbeteringen nodig zijn

Klantgerichtheid

  • Uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek
  • Advies over acties en maatregelen om de klanttevredenheid te verhogen

Naast deze specifieke diensten kan QFA op structurele basis fungeren als uw onafhankelijke kwaliteitsfunctionaris op alle terreinen.
 


Referenties

"Voor mij betekende de samenwerking
met QFA een vernieuwde kennis-making met kwaliteitsmanagement."

Jaap van Wijck,
adviseur Ondernemersklankbord.
-------------------------------------------------