Werkwijze

Het is de kracht van Quality First Advies om samen met kleine, praktische stappen, grote resultaten te behalen voor uw organisatie. QFA adviseert, begeleidt en helpt organisaties, zonder functies, taken of vraagstukken over te nemen. Het einddoel van een goed adviestraject is dat de organisatie op eigen kracht de gewenste prestaties realiseert, de bedrijfsprocessen continueert en de verwachtingen van klanten overtreft.

De werkwijze van QualityFirst Advies wordt gekenmerkt door de volgende aspecten, die in elk adviestraject te herkennen zijn.
 

Quality First Adviesbureau gelooft in verbeteren op basis van goede kwantitatieve analyses, zodat het mogelijk wordt om resultaten van ingezette verbeteracties regelmatig te meten en af te zetten tegen een zogenaamde nulmeting.

QFA heeft een QuickScan ontwikkeld om op een eenvoudige en snelle manier inzicht te krijgen in de huidige situatie van uw organisatie met betrekking tot kwaliteitsmanagement.

QFA biedt uw organisatie altijd een maatwerk advies. Dit is mogelijk naar aanleiding van een specifieke vraag, maar uiteraard ook op basis van de uitkomsten van de ingevulde QuickScan.

Structuur speelt een essentiële rol bij verbetertrajecten. Hierbij valt te denken aan het opstellen van concrete doelstellingen met daarbij een overzicht van wie wat wanneer gaat uitvoeren en het overzichtelijk in kaart brengen van de bedrijfsprocessen van uw organisatie.
QFA biedt u een helpende hand bij het implementeren van uw verbeteracties. Tegelijkertijd is het noodzakelijk dat zowel de leiding als de medewerkers aan de slag gaan en gezamenlijk investeren om de gewenste prestaties te realiseren.
Om als organisatie te kunnen excelleren is het van belang om de ingezette acties te continueren. Dit houdt in dat ze worden geïntegreerd in de bedrijfsprocessen en onderdeel worden van de werkwijze van de leiding en medewerkers. Er wordt periodiek gemeten en doelstellingen worden op basis daarvan bijgesteld om te blijven verbeteren.'Het leveren van kwaliteit kost geld, het niet leveren van kwaliteit kost kapitalen.’


Referenties

"Voor mij betekende de samenwerking
met QFA een vernieuwde kennis-making met kwaliteitsmanagement."

Jaap van Wijck,
adviseur Ondernemersklankbord.
-------------------------------------------------