Klantgerichtheid


Organisaties zijn afhankelijk van hun klanten
en daarom is het belangrijk om de huidige en
toekomstige behoeften van de klant te
begrijpen, te voldoen aan de eisen van de
klant en ernaar te streven de verwachtingen
van de klant te overtreffen.
QFA helpt om de tevredenheid over de door u
geleverde producten en diensten te meten.
Na het uitvoeren van het klanttevredenheids-
onderzoek adviseert QFA over de te nemen
acties en maatregelen en de implementatie daarvan.

QFA heeft overigens in alle diensten aandacht voor klantgerichtheid. Strategie en doelstellingen worden gerelateerd aan de behoeften en verwachtingen van uw klanten en processen worden zodanig ingericht en geoptimaliseerd dat uw producten en diensten voldoen aan de eisen van klanten.


Referenties

"Voor mij betekende de samenwerking
met QFA een vernieuwde kennis-making met kwaliteitsmanagement."

Jaap van Wijck,
adviseur Ondernemersklankbord.
-------------------------------------------------