Procesoptimalisatie


Een proces betekent simpelweg
‘wie doet wat wanneer’. QFA helpt alle
bedrijfsprocessen in kaart te brengen,
zoals uw offerteproces, productieproces
of factureringsproces. Door het gebruik
van stroomschema’s worden de processen
visueel weergegeven en wordt de huidige
werkwijze van uw organisatie inzichtelijk
gemaakt.Op basis van de uitgewerkte processen maakt QFA de knelpunten inzichtelijk waar zich faalkosten kunnen voordoen. Om te kunnen bepalen of deze ook daadwerkelijk optreden, adviseert QFA over mogelijke meetpunten in uw processen. Het meten en beoordelen van gegevens maakt het mogelijk om objectief te bepalen waar verbeteringen in het proces nodig zijn. Klanten ervaren QFA vervolgens als een partner in het implementeren van deze verbeteringen.

Het optimaliseren van uw processen zorgt enerzijds voor meer opbrengst, omdat uw producten en diensten in hogere mate voldoen aan gestelde eisen, en anderzijds voor lagere kosten en kortere doorlooptijden, omdat de knelpunten in de processen worden aangepakt.


Referenties

"Voor mij betekende de samenwerking
met QFA een vernieuwde kennis-making met kwaliteitsmanagement."

Jaap van Wijck,
adviseur Ondernemersklankbord.
-------------------------------------------------